Spil "Mod alle odds"

Mod alle odds / Baggrundsfakta

På flugt

Her findes information om menneskerettigheder og internationale aftaler.

En del artikler beskriver situationer der stadig forekommer samt de indsatser forskellige FN-organer gør for at forebygge og modvirke overgreb og krænkelser.

Begrebet asyl har eksisteret i flere tusind år. På baggrundsfakta-siderne kan du læse om asyl igennem historien og hvordan man i dag søger asyl. Der findes også beskrivelser af flygtninge og hvilke løsninger, der findes angående ny bopæl, frivillig tilbagevenden og integration i det første asylland. Vi fortæller om Nansen-prisen og hvem Fridtjof Nansen var.

Flygtninge fortæller igennem interview og kortfilm om hvad der fik dem til at flygte fra deres hjemland og om oplevelser under flugten. De deler deres erfaringer fra den første tid i asyllandet og fortæller om modgang og fremgang med at skabe sig en ny tilværelse.

En flygtning som skal skabe sig et nyt liv i eksil står overfor en række udfordringer. Man skal lære sig et nyt sprog, få et nyt job, lære en helt ny kultur at kende og få nye venner. På baggrundsfakta siderne kan du læse om diskrimination, problemer på arbejdsmarkedet og om eventuelle følger af at føle sig udenfor. Men du kan også læse om hvad forskellige individer, FN-organer, myndigheder og organisationer gør for at fremme tolerance, respekt og fællesskab.

Vil du vide mere om ovenstående problemstillinger så besøg:

www.unhcr.dk

UNHCR’s regionskontor for de baltiske og nordiske lande

Quiz

Flygtninge Quiz